Välkommen !

För att byta adress så att kår, nation och Uppsala universitet får rätt information, gå in på Ladok. Om du inte har et UpUnet-S-konto går det bra att göra det via din institution eller via Studerandebyrån på Uppsala universitet. Är du inte student vid Uppsala universitet kan du kontakta din kår eller nation för att byta adress.

Du kan också logga in på Mecenats hemsida och ändra utdelningsadress för att vara säker på att det skickas rätt. Din första termin skickas dock alltid kortet till den nation du gått med i. Har du endast blivit medlem i kår skickas det hem till dig även din första termin.

Här kan du se ditt nuvarande saldo. Ligger du på minus är det bra om du betalar så snart som möjligt så att du får ditt kort. Ligger du däremot på plus kan du hämta ut överskottet på din nation eller kår. För att betala medlemskapet måste du höra av dig till den nation/kår du är medlem i och be dem att skicka en faktura. Du kan också betala ditt medlemskap på nationen/kåren under deras expeditionstider.