Uppsala studentkår

Vi är Sveriges äldsta och Uppsalas största kår. En majoritet av Uppsalastudenterna är medlemmar i Uppsala studentkår och vårt viktigaste uppdrag är att stärka studenternas inflytande vid Uppsala universitet. Vi tillsätter studentrepresentanter vid universitetets beslutande och beredande organ, och vi hjälper studenter som på något vis behöver stöd.

Uppsala studentkår, kan man säga, är ditt fackförbund. Vi tillsätter studentrepresentanter, sköter studiebevakning så att din studiegång blir så bra som möjligt, arbetar politiskt för att främja studenternas intressen i Uppsala och tillhandahåller studentservice.

Uppsala studentkår består av två delar, en central del och en lokal del. Den centrala delen jobbar mot universitetet centralt, alltså mot universitetsledningen, men också mot kommun, regering och riksdag. Den centrala delen tillhandahåller också studentservice såsom kurslitteratur hos Studentbokhandeln (som kåren är majoritetsägare i), stipendier, handlån, billiga utskrifter på kårhuset och om du vill komma bort från vardagslivet tråk och tvång kan du billigt hyra Norreda torp utanför Uppsala.

Den lokala delen kallas för sektioner, och det finns fyra stycken, Medicinska sektionen, Samhällsvetenskapliga sektionen, Sektion Lära och Humanistiska sektionen. Dessa jobbar för dig på din fakultet och dina institutioner. De anordnar också många aktiviteter, såsom CV-skrivande, intressanta föredrag, idrottsaktiviteter osv. Men deras viktigaste funktion är att se till att din utbildning och din studietid blir så bra som möjligt!

Vi på Uppsala studentkår tror på att vi studenter kan åstadkomma förändring tillsammans och därför är ditt medlemskap viktigt! Desto fler vi är desto mer kan vi uträtta för oss studenter!