Uppsala Universitets Studentkårer

Uppsala studentkår handlar i grunden om kvalitetssäkring i utbildning genom utbildningsbevakning och studentinflytande. Som studentkår har vi ett särskilt ansvar att vara studenternas röst och föra fram studenternas perspektiv gentemot universitetet men också kommunen, regionen och andra aktörer som påverkar förutsättningarna för studier i Uppsala.

Drivs av engagerade studenter som arbetar ideellt med att bedriva studiebevakning gentemot Farmaceutiska fakulteten. Vi erbjuder studieplatser, arbetslivsanknytning, pluggstugor, idrott, café och pub för att just din studietid ska bli så bra som möjligt.

Gotlands studentkår Rindi är kåren för studenter vid Campus Gotland. Utöver vår studiepolitiska verksamhet har vi även många sociala aktiviteter. Här är du en i gemenskapen!

Nation kan du välja en eller flera baserat på dina intressen, men kårerna är uppdelade efter utbildning. Därför kan du få hjälp med att hitta rätt kår för just dig.