Vanliga frågor

Vad undrar du?

Studentkortet

Gästkort

Kort och medlemskap

Kontofrågor

Vid Uppsala universitet används Studentkortet (STUK) som medlemskort för studentnationer och kårer.

Du som är registrerad student på kurser eller som doktorand innevarande termin vid Uppsala universitet får automatiskt Studentkortet (STUK) när du är medlem i en kår eller nation. Ladda ned Studentkortets app för att få ditt digitala terminskort.

Är du inte medlem i nation och/eller kår? Bli det här!

Den som väljer att inte bli medlem i studentkår och/eller nation och inte heller får studiemedel från CSN måste själv kontakta Studentkortet för att få sitt kort.

Självklart! För att få tillgång till ditt terminskort i mobilen kan du ladda ned Studentkortets app. Skriv ditt namn, personnummer och vilket lärosäte du studerar vid, och klicka på den runda ”uppdatera”-pilen för att få ditt kort. Har du frågor eller fungerar det inte? Kontakta kundtjanst@studentkortet.se.

Reserabatter med SL/UL ges till studenter med en studieomfattning på minst 75 %. D.v.s. man måste vara programstudent på helfart eller registrerad på fristående kurser som totalt omfattar minst 22,5 hp/termin. För doktorander gäller det att ha en registrerad aktivitetsgrad på minst 75 % föregående eller innevarande termin. Alla studenter oavsett studietakt får rabatt med SJ.

OBS! För resor med SL och UL gäller inget annat  intyg än SL-loggan på ditt digitala STUK-kort i appen eller på ditt plastkort. Har du inte loggan på ditt kort än, köp inte studentbiljett, då kan du få betala böter.

Uppsala studentkårs reception besvarar gärna dina frågor och hjälper dig om du fått fel kort etc.