Föreningen Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomerna är kåren för studenter vid den företagsekonomiska institutionen, den nationalekonomiska institutionen, och den statistiska institutionen, och är en förening för ekonomer, av ekonomer – men våra dörrar står självklart öppna för alla. Medlemskap i Uppsalaekonomerna är gratis.

Uppsalaekonomerna är en förening och studentkår för den företagsekonomiska och den nationalekonomiska institutionen. Föreningen grundades 1971 och har idag cirka 2000 medlemmar varav runt 350 är aktiva i något av de 80 projekt som vi arrangerar varje år. Uppsalaekonomernas verksamhet är indelad i tre delar: studier, fritid och framtid.

Studier
Som studentkår är Uppsalaekonomernas huvudsakliga syfte att bedriva studiebevakning för dig som studerar vid antingen den företagsekonomiska eller nationalekonomiska institutionen. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att utveckla och förbättra utbildningen. Det är till oss du som ekonomistudent vänder dig med frågor och synpunkter rörande din utbildning. Vi anordnar även utbildningsrelaterade projekt som pluggstugor inför tentor.

Fritid
Uppsalaekonomerna har en bred social verksamhet och arrangerar bland annat aktiviteter som sittningar, temafester och idrottsträningar. Vi ger även ut vår prisbelönta medlemstidning Reversen. Vårt största sociala event är våra välkomstveckor, Recceveckorna, som varje termin introducerar över 200 nya ekonomistudenter till Uppsala och studentlivet.

Framtid
Uppsalaekonomerna ämnar även ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar efter studierna. Under terminerna arrangerar vi flera olika evenemang i syfte att hjälpa våra studenter att komma i kontakt med relevanta arbetsgivare i Sverige och utomlands. Bland de många eventen finns karriärsresor till Hongkong och New York, case-tävlingar, företagsbesök och såklart vår årliga arbetsmarknadsmässa Kontaktdagarna.