Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomerna (UE) är kåren för studenter vid den företagsekonomiska, nationalekonomiska, statistiska och ekonomisk-historiska institutionen. Men oavsett vad man pluggar är alla välkomna att bli medlem och att engagera sig i UE!

Uppsalaekonomerna är en förening och studentkår för den företagsekonomiska, nationalekonomiska, statistiska och ekonomisk-historiska institutionen. Föreningen grundades 1971 och har sedan 2016 kårstatus. Idag har kåren cirka 2500 medlemmar varav runt 350 är aktiva i något av de 80 projekt som vi arrangerar varje år. Uppsalaekonomernas verksamhet är indelad i tre delar: studier, fritid och framtid.

Studier

Som studentkår är Uppsalaekonomernas huvudsakliga syfte att bedriva studiebevakning för dig som studerar vid de institutionerna vi representerar. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att utveckla och förbättra utbildningen. Det är till os du som ekonomistudent vänder dig med frågor och synpunkter rörande din utbildning. Vi anordnar även utbildningsrelaterade projekt som pluggstugor inför tentor.

Fritid

Uppsalaekonomerna har en bred social verksamhet och arrangerar bland annat aktiviteter som sittningar, temafester och idrottsträningar. Vårt största sociala event är våra välkomstveckor, Recceveckorna, som varje termin introducerar cirka 300 nya studenter till Uppsala och studentlivet.

Framtid
Uppsalaekonomerna ämnar även ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar efter studierna. Under terminerna arrangerar vi flera olika evenemang i syfte att hjälpa våra studenter att komma i kontakt med relevanta arbetsgivare i Sverige och utomlands. Bland de många eventen finns karriärsresor till Köpenhamn och Frankfurt, case-tävlingar, företagsbesök och såklart vår årliga arbetsmarknadsmässa Kontaktdagarna.