Juridiska föreningen

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för dig som studerar vid juridiska fakulteten och är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral. Kåren bedriver utbildningsrelaterad samt studiesocial verksamhet och skapar kontakt med arbetslivet. Verksamheten utgår från vår kårlokal Jontes stuga, som är belägen på Övre Slottsgatan 3. Alla som studerar vid Juridiska fakulteten kan bli medlem i JF! För att bli medlem kontakta viceordf@jf-uppsala.se

JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA
Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för dig som studerar vid juridiska fakulteten och är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral. Kåren bedriver utbildningsrelaterad samt studiesocial verksamhet och skapar kontakt med arbetslivet. Verksamheten utgår från vår kårlokal Jontes stuga, som är belägen på Övre Slottsgatan 3.

UTBILDNINGSRELATERAD VERKSAMHET
JF driver utbildningsfrågor och påverkansarbete vid Juridiska fakulteten samt representerar samtliga studenter och doktorander vid fakulteten. Det innebär att det är till oss du ska vända dig om du upplever problem med din utbildning, har blivit illa behandlad av universitetet eller har frågor eller idéer om saker du tycker att vi ska driva.

STUDIESOCIAL VERKSAMHET
Vi arbetar för att alla juridikstudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Vi anordnar bland annat insparksveckor, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar samt ger ut en tidning. På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där du kan komma förbi och köpa billig kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller plugga på övervåningen.

KONTAKT MED ARBETSLIVET
JF arbetar med att föra samman olika aktörer på arbetsmarknaden med studenterna. Vi har kontinuerliga samarbeten med ett antal partners och anordnar bland annat föreläsningar och träffar med olika företag, myndigheter och byråer. Varje höst anordnas även Kontaktdagen, arbetsmarknadsmässan för juridikstudenter i Uppsala.

MEDLEMSKAP
Alla som studerar vid Juridiska fakulteten kan bli medlem i JF! För att bli medlem kontakta viceordf@jf-uppsala.se